Den 22.05.2015 ble nettsidene Sandsøya.no delt i to separate deler.

 

Den første delen, som du finner på www.sandsøya.no, inneholder nå et statisk arkiv over alt innhold som er publisert på sidene fra de ble lansert 25.07.2008 og frem til 22.05.2015.

 

Bakgrunn for delingen av sidene er at arkivet etterhvert er blitt omfattende, og alle data og bilder som er en del av sidene er blitt tidkrevende for datamaskinen å jobbe med.

 

De nye sidene, som du finner på www.sandsøya.no/nyesider, inneholder nytt innhold som publiseres etter den 22.05.2015.

 

Intensjonen med de nye sidene er å fortsette skildringen av aktiviteter på Sandsøya, med både historiske og dagsaktuelle hendelser.

 

Gjesteboka er felles - for både nye og gamle sider.

 

embim1

Sandsøya ligger i tidligere Bjarkøy kommune, fra 1/1 2013 i Harstad kommune, Troms fylke.